Contributie

Deze contributiebedragen zijn voor het seizoen 2016/2017

team      categorie                                geboren in           bedrag

 U8          jonger dan 8 jaar              2009 en 2010   185,00

 U10       jonger dan 10 jaar           2007 en 2008   280,00

 U12       jonger dan 12 jaar           2005 en 2006   280,00

 U14       jonger dan 14 jaar           2003 en 2004   310,00

 U16       jonger dan 16 jaar           2001 en 2002   320,00

 U18       jonger dan 18 jaar           1999 en 2000    320,00

 U20       jonger dan 20 jaar           1997 en 1998   320,00

 U22       jonger dan 22 jaar           1995 en 1996   340,00

 senior   ouder dan 22 jaar            1994 en eerder 340,00

 recreant                                 alle leeftijden                      185,00

 toeslag Afdeling 1e klasse               2000 en eerder    50,00

 toeslag Landelijk 2e divisie           2000 en eerder    50,00

 toeslag 1e divisie en hoger            2000 en eerder 100,00

 

Inschrijfgeld

Elk nieuw lid betaalt eenmalig EUR 15,00 inschrijfgeld.

betalen in termijnen (automatische incasso)

De contributie kan in 4 termijnen worden betaald (2 termijnen met 50% contributie bij inschrijving na 1-jan). U dient daartoe de Vereniging tot automatische incasso te machtigen. De termijnen worden afgeschreven op 25 augustus, 25 oktober, 25 januari en 25 maart. U dient contact op te nemen met het bestuur indien u een afwijkend betalingsschema wenst. Voor het betalen in termijnen wordt EUR 10,00 extra in rekening gebracht.

handmatige betaling

In 1 keer voor 25 augustus 2016, dat scheelt u EUR 10,00. Indien dit niet is gebeurd wordt de toegang tot trainingen en wedstrijden opgeschort totdat de betaling is voldaan. Voor nieuwe leden geldt dat betaald moet worden binnen 2 weken na inschrijving.

Gezinskorting

Het 2e op het zelfde adres wonende familielid onder de 18 jaar krijgt een korting van 25%. 
Het 3e op het zelfde adres wonende familielid onder de 18 jaar krijgt een korting van 50%.
De hoogste korting wordt verrekend op het jongste familielid.

Ooievaarspas

Leden met een Ooievaarspas krijgen een korting op de contributie. U dient uw Ooievaarspas tijdig bij de gemeente te laten registreren. De registratie moet elk jaar opnieuw worden gedaan. U dient uw Ooievaarspas in september te laten scannen door de Vereniging. Indien dit niet is gebeurd wordt de toegang tot trainingen en wedstrijden opgeschort totdat de Ooievaarspas met succes is ingescand. De inschrijving van nieuwe leden wordt pas verwerkt als uw Ooievaarspas met succes is ingescand door de Vereniging en het inschrijfgeld van EUR 15,00 is voldaan. Leden onder de 18 jaar die voldoen aan de “Kinderen Doen Mee”-regeling krijgen 100% korting op de contributie. Als je niet voldoet aan de regeling of je bent ouder dan 18 jaar krijg je 50% korting en betaal je zelf maximaal EUR 165,00. Bij gebruik van de Ooievaarspas komt de gezinskorting te vervallen.

Jumpers-slide