Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 april van het lopende seizoen met het mutatieformulier van de Jumpers dat te verkrijgen is in de Jump-inn, de kantine van HBV The Jumpers. Ook kan je schriftelijk opzeggen door het sturen van een mail naar de ledenadministratie.
Na 1 april wordt je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en ben je het gehele contributiebedrag voor het nieuwe seizoen verschuldigd.
Hou goed in de gaten dat je een bevestigingsbrief krijgt van de ledenadministratie, krijg je geen bevestigingsbrief vraag daar dan om, want je bent pas uitgeschreven als je een bevestigingsbrief hebt gekregen.
Het mutatieformulier moet je op dinsdagavond inleveren in de kantine bij iemand van het bestuur of opsturen naar de ledenadministratie.

HBV-The-Jumpers