Vertrouwenspersonen

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Voor:

• (top)sporters.
• hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera.

Bovengenoemde personen kunnen bij deze service terecht voor:
• persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan.
• het melden van misstanden waar iets mee moet worden gedaan. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en/of maatregelen.

Het Vertrouwenspunt Sport helpt bij het maken van de, voor die persoon, juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag en mogelijke misstanden voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Bijvoorbeeld bij:
• grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling)
• doping
• matchfixing
• eetstoornissen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken!

Het Vertrouwenspunt Sport werkt samen met betrokken instanties (bonden, ISR, Dopingautoriteit, OM) en zal met je overleggen of en hoe je melding wordt doorgegeven.

Ik wil contact!

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op vier manieren benaderen:

Telefoon: 0900 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) – maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00 uur.

WhatsApp: 06- 53646928

WhatsApp: Dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp berichten, de telefoon wordt niet opgenomen! Tijdens de openingstijden van het Vertrouwenspunt Sport zal het bericht in behandeling genomen worden. U krijgt via WhatsApp een bericht van een vertrouwenspersoon hoe er contact kan worden opgenomen. Uw telefoonnummer – zichtbaar bij WhatsApp – zal als vertrouwelijke informatie worden behandeld.
NB: U moet eerst dit telefoonnummer in uw contacten opnemen om een bericht te kunnen sturen.

E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport (volledig anoniem)

Klik hier voor de noodzakelijke toelichting en de inlogcode (29113) voor het achterlaten van een bericht.

Je krijgt bij alle manieren een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn. Mochten de telefoonlijnen bezet zijn, dan hoor je een bericht. Het Vertrouwenspunt maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt gesprekken niet op. De vertrouwenspersonen zullen je aan het begin van het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te kunnen geven.

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor emoties. Ze begeleiden je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wil bereiken met het gesprek. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om, als je anoniem wil blijven, geen gegevens te verstrekken die die anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen naam en/of heel specifieke gegevens van je vereniging en zet je nummerherkenning uit op je telefoon.